گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

  • با سلام. دانشجویان ارشد به زمان اعلام شده برای ارایه مدارک طرح خود توجه و دقت فرمایند.
سمينارها و سخنراني ها

1 نشست آغازین شاگردی در معماری

محل ارائه : خانه صفوی- فضای مجازی
تاریخ برگزاری : 1399/02/11
چگونگی حضور : سخنران


2 معرفى خانه فرشادى

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1398/09/10
چگونگی حضور : سخنران


به درخواست انجمن علمي معمارى و موافقت معاونت پژوهش، پروژه خانه ارديبهشت، براى حضارارايه و تحليل شد.
3 سخنران روز معمار

محل ارائه : موسسه آموزش عالی امین
تاریخ برگزاری : 1393/02/07
چگونگی حضور :


4 داور و مشاور مسابقه ساختمان اداری شرکت مپنا

محل ارائه :
تاریخ برگزاری : 1397/10/11
چگونگی حضور :


5 داور مسابقه ملی کارخانه ریسباف اصفهان

محل ارائه : تهران
تاریخ برگزاری : 1397/10/11
چگونگی حضور :


6 برگزاری نشست علمی summit 30

محل ارائه :
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


نشست علمی با حضور اساتید برجسته هنر از کشور آمریکا و انگلستان .
7 داور مسابقه سردر دانشگاه میبد

محل ارائه :
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


8 دبیر و داور مسابقه مجتمع اداری هلدینگ انتخاب

محل ارائه :
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


9 داور مسابقه باغمیشه اصفهان

محل ارائه :
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


10 داور مسابقه مجموعه تجاری پردیس

محل ارائه :
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


داور مسابقه
11 داور و مشامور مسابقه محدود معماری مجموعه فلاطوری

محل ارائه :
تاریخ برگزاری :
چگونگی حضور :


داور و دبیر مسابقه
12 همایش ارتقای کیفی سیما و منظر شهری اصفهان

محل ارائه :
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


داور علمی
13 مسابقه ملی مسکن روستایی

محل ارائه : اصفهان
تاریخ برگزاری : 1390/05/14
چگونگی حضور :1