مرتبه علمي : مربی

  • هنرمند برگزيده سال 1401 در گروه هنر اسلامي
  • انتشار کتاب "هنر واقعیت افزوده " توسط انتشارات دانشگاه هنر اصفهان(اولین دوره نشر کتاب دانشگاه هنر اصفهان)
  • تاسیس اولین باشگاه کارآفرینی دانشجویی و خلق بازی پازل با به کارگیری هنر نگارگری و هندسه نقوش اسلامی به همراه ادبیات پارسی
  • چاپ کتاب "نگارگری در هنرهای جدید" نوشته محمد رضا شیروانی توسط انتشارات شهرداری اصفهان
سمينارها و سخنراني ها

1 گرافیتی در هنر اسلامی

محل ارائه : دانشکده هنر ادیان و تمدن ها
تاریخ برگزاری : 1394/10/07
چگونگی حضور : سخنران


2 بسته بندی محصولات صنایع دستی

محل ارائه : سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری
تاریخ برگزاری : 1390/07/27
چگونگی حضور : شرکت کننده


3 معنویت در هنر معاصر

محل ارائه : اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
تاریخ برگزاری : 1393/11/13
چگونگی حضور : سخنران


4 زیباسازی و شاداب سازی فضای آموزشی

محل ارائه : اداره آموزش و پرورش زرین شهر
تاریخ برگزاری : 1391/04/20
چگونگی حضور : سخنران


5 ماندالا

محل ارائه : دانشکده هنر ادیان و تمدن ها
تاریخ برگزاری : 1392/09/16
چگونگی حضور : سخنران1