مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

1 طب معنوی و تاثیر ان در اخلاق فردی و اداری

محل ارائه : سازمان اسناد و کتابخانه ملی
تاریخ برگزاری : 1398/03/12
چگونگی حضور : سخنران


2 شناخت تاثیرات مزاج بر رفتار از دیدگاه طب سنتی

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1398/08/10
چگونگی حضور : سخنران


تدریس در طرح معرفت افزایی استادان
3 بررسی مد و پوشش از دوهزار سال قبل از میلاد در ایران در اکران مستند بهت میاد

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1397/09/15
چگونگی حضور : سخنران


4 جایگاه زن در اسلام

محل ارائه : دومین دوره بین المللی فعالان گردشگری معنوی
تاریخ برگزاری : 1397/12/02
چگونگی حضور : سخنران


5 آرامش معنوی

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1397/08/19
چگونگی حضور :


6 طب معنوی و تاثیر ان در اخلاق فردی و اداری

محل ارائه : سازمان اسناد و کتابخانه ملی
تاریخ برگزاری : 1397/02/12
چگونگی حضور : سخنران


7 کارگاه طب معنوی

محل ارائه : دانشگاه اصفهان
تاریخ برگزاری : 1398/08/09
چگونگی حضور : سخنران


8 کارگاه طب سنتی

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1397/08/14
چگونگی حضور : سخنران


نوع حضور: مجری علمی
9 کارگاه مزاج و طبع‌شناسی در طب سنتی

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1397/02/11
چگونگی حضور : سخنران


نوع حضور: مجری علمی
10 کارگاه دسترسي به نسخ خطي موزه والترز وملك با همكاري سركار خانم جعفري

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1396/08/15
چگونگی حضور :


نوع حضور: دبیر اجرایی
11 كارگاه فهرست نويسي نسخ خطي

محل ارائه : مؤسسه بساتین، قم
تاریخ برگزاری : 1396/07/08
چگونگی حضور : شرکت کننده


12 فهرست نويسي نسخ خطي

محل ارائه : مركز شرق شناسي سنت پترز بورگ در روسيه
تاریخ برگزاری : 1396/11/14
چگونگی حضور : شرکت کننده


13 کارگاه‌های پژوهش و آشنايي با نسخ خطي

محل ارائه : دانشگاه اصفهان
تاریخ برگزاری : 1395/10/08
چگونگی حضور : شرکت کننده


14 کارگاه دو روزه آموزشی «مهارت های پروپوزال نویسی و نگارش پایان نامه»

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1393/08/11
چگونگی حضور :


نوع حضور: دبیر اجرایی
15 کارگاه دانش خانواده و جمعیت

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1393/03/10
چگونگی حضور : شرکت کننده


16 کارگاه چگونه بنویسیم

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1393/10/15
چگونگی حضور :


نوع حضور: دبیر اجرایی
17 كارگاه اموزش طب سنتي در دانشگاه هنر اصفهان توسط آقای خواجه‌گیر

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1393/09/10
چگونگی حضور :


نوع حضور: دبیر اجرایی
18 کارگاه مهارت های عملی نگارش مقاله

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1392/07/14
چگونگی حضور : شرکت کننده


19 كارگاه آموزش طب سنتي در دانشگاه هنر اصفهان توسط آقای باطنی

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1389/11/29
چگونگی حضور :


دبیر اجرایی
20 کارگاه اخلاق پزشکی

محل ارائه : دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1389/08/13
چگونگی حضور :


نوع حضور: مشاور علمی
21 کارگاه آموزشی اصول مشاوره

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1389/11/10
چگونگی حضور :


دبیر اجرایی
22 همایش ملی قرآن و نهج البلاغه

محل ارائه : دانشگاه معارف اسلامی قم
تاریخ برگزاری : 1389/10/25
چگونگی حضور : شرکت کننده


23 کارگاه مهارت های عملی نگارش مقاله علمی- پژوهشی

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1389/09/11
چگونگی حضور : شرکت کننده


24 کارگاه مدیریت زمان(دکتر حسین خنیفر)

محل ارائه : گروه معارف دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1389/02/10
چگونگی حضور :


دبیر اجرایی
25 کارگاه اصول و فنون مشاوره(دکتر محمود گلزاری)

محل ارائه : گروه معارف دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1389/04/06
چگونگی حضور : شرکت کننده


26  کارگاه تحقیقات به شیوۀ دیجیتال(دکتر احمد پاکتچی)

محل ارائه : دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1389/03/12
چگونگی حضور : شرکت کننده


27 بازدید علمی مذهبی تخت فولاد اصفهان

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1387/02/14
چگونگی حضور :


دبیر اجرایی
28 پروژه قرآن نظریه هنر معیار، پژوهش درس اندیشه ترقی

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1386/09/08
چگونگی حضور : شرکت کننده


دستیار پژوهشی طرح
29 طرح پژوهشی مطالعات تفسیری نظریه هنر معیار در سوره حمد

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1387/09/09
چگونگی حضور : شرکت کننده1