گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مرمت اشیای فرهنگی وتاریخی

سمينارها و سخنراني ها

1 BEYOND THE GOLDEN SKY: TECHNICAL IDENTIFICATION OF LAJVARDINA CERAMIC IN RAYY AND ALAMUT FROM IRAN

محل ارائه : یونان-کالاماتا
تاریخ برگزاری : 1400/07/14
چگونگی حضور : سخنران


7th ARCH-RNT
2 تصویرگری مضامین شاهنامه در نقوش سفال مینایی

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1398/01/27
چگونگی حضور : شرکت کننده


همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
3 مطالعه مضمونی کتیبه های سفال مینایی ایران در دوره میانی اسلامی

محل ارائه : دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1398/01/27
چگونگی حضور : سخنران


همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
4 Study Gilding decoration on Mina’i ceramic of Rayy and Alamut in Iran based on microscopic investigation and ancient treatise

محل ارائه : بارسلونا-اسپانیا
تاریخ برگزاری : 2019/09/17
چگونگی حضور : Spokesman


EUROPEAN MEETING ON ANCIENT CERAMICS

1