گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

1 Flexible Design of Office Buildings in Iran with Economical-Climatic Efficiency Approach

نام دانشجو : Maryam Gharavi
رشته دانشجو : Architecture
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1383/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :2 ارایه مدل کاربردی طراحی سایبان متحری برای معماران با هدف کاهش میزان مصرف انرژی بنا

نام دانشجو : سها گل افشان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1391/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 تدوین زبان انرژی کارایی در بعد ریخت شناسی طراحی شهری بافت های مسکونی معاصر

نام دانشجو : گلناز مرتضایی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1394/01/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :4 تعیین اصول وضوابط طراحی سامانه انرژی خورشیدی یکپارچه برتیپولوژی مسکن روستایی (برای مناطق کوهستانی استان گیلان)

نام دانشجو : فرناز فراستی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1394/01/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :5 تاثیر فرم و همجواری فضای نیمه باز بر رفتار حرارتی، دسترسی به نور خورشید و تهویه درون ساختمان

نام دانشجو : هانیه صنایعیان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1393/11/05
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :6 راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی با تکیه بر ساختمان های اداری موجود

نام دانشجو : شیما پورشاهید
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :7 soular brighton: ein Restaurant am Meer

نام دانشجو : Jakob Kress
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/01/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :8 طراحی مجموعه تفریحی توریستی کوهرنگ با رویکرد طراحی پایدار با تاکید بر سیستم غیر فعال خورشیدی

نام دانشجو : ایمان کیانپور قهفرخی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :9 طراحی ساختمان اداری صفر انرژی متناسب با تهران از لحاظ اقتصادی اقلیمی و اقتصادی

نام دانشجو : مونا مشهدی میرزا
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :10 طراحی مدرسه با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در شهر اصفهان

نام دانشجو : میترا قرمزی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :11 ساختمان مسکونی با مصرف انرژی خالص صفر (نت زیرو انرژی) در اصفهان

نام دانشجو : علی ذبحی نجف آبادی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :12 الگوی مسکن بهینه اقلیمی در اصفهان با رویکرد نانو تکنولوژی

نام دانشجو : مریم رفیعی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :13 عملکرد حرارتی خانه های حیاط مرکزی در اقلیم گرم خشک

نام دانشجو : زبیده بیات
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :14 طراحی ساختمان مسکونی با تمرکز بر بهینه سازی عملکرد حرارتی جداره خارجی به روش پارامتریک در اقلیم شهر اصفهان

نام دانشجو : لیلا حمیدی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/01/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :15 بررسی عملکرد حرارتی پوسته‌های دو جداره ساختمان جهت کاهش گرمایش بیش از حد این پوسته‌ها

نام دانشجو : محمد هادیان‌پور
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :16 طراحی سایبان ها با رویکرد کاهش مصرف انرژی همپای ارتقای آسایش حرارتی

نام دانشجو : فرزانه مشهدی رحیم
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :17 معماری حرارتی پوسته های خارجی بنا در همنشینی کاوای و موتیف های معماری اسلامی

نام دانشجو : زهرا سخندان سرخابی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1391/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :18 ارزیابی راهکارهای معماری کاهش مصرف انرژی در مدارس ابتدایی شیراز

نام دانشجو : زهراسادات زمردیان
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :19 طراحی مجموعه مسکونی اقلیمی با تاکید بر استفاده از انرژی غیر فعال خورشیدی در اصفهان

نام دانشجو : امیر مسعود اقارب پرست
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :20 Strategies to turn the existing building into sustainable architecture

نام دانشجو : Sergio Savasta
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :21 New Generation Office Building - Modern, Effizient, Umweltfreundlich: Machbarkeitstudie

نام دانشجو : Nadia Poor Rahim
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/01/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :22 Optimierung eines Energieeffizienten Wohngebäudes in der mediterranen Klimazone Studienfall: Tartous-Syrien

نام دانشجو : Afraa Aldaryousi. Amjad Harfoush
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :23 Low-energy Buildings: A Case Study of the Blå Jungfrun Passive House-concept Apartments in Stockholm, Sweden

نام دانشجو : Maryam Khatibi
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/01/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :
1