گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

  • با سلام. دانشجویان ارشد به زمان اعلام شده برای ارایه مدارک طرح خود توجه و دقت فرمایند.
پايان نامه ها

1 اصالح چیدمان فضایی در جهت بهینه سازی آکوستیکی در واحد مسکونی )آپارتمانی( معاصر در جامعه مورد مطالعه شهر تبریز

نام دانشجو : محمدجواد عباس زاده
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1401/06/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :2 بازآفرینی محور چهارباغ عباسی اصفهان مبتنی بر رونق اقتصادی با رویکرد زمینه گرایی

نام دانشجو : بهاره طوطیان
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 معاصرسازی و احیای انبار و کارخانه ئنبه گرمسار با رویکرد تغییر کاربری تطبیقی

نام دانشجو : مهرناز پناهی فر
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/04/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 طراحی الگوی مالبدی مسکن کرمان در تدوام با کیفیات مطلوب در خانه های تاریخی کرمان

نام دانشجو : امجد بهره دار
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :5 طراحی مرکز محله در بافت تاریخی محله ی شهشهان اصفهان

نام دانشجو : مهسا اسرافیلیان
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :6 بازخوانی و بازآفرینی میراث گرانبهای معاصر، احیای کارخانه ریسباف اصففهان با تاکید بر افزایش کیفیت تعاملات اجتماعی شهری

نام دانشجو : کیانا نجفی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/02/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :7 طراحی خانه با رویکرد ارتقای هوش هیجانی کودک

نام دانشجو : نجیمه عباسی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/06/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :طراحی یک خانه برای رشد متعادل کودک. مطالعه مطالب نظری توصیه می شود.
8 بازخوانی اصول طراحی فضای باز مسکونی برای افزایش رضایت سالمندان در مصداق ایرانی

نام دانشجو : زهرا ال صاحب فصول
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1399/06/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :9 طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر فضای بینابینی با استفاده از تکنیک های رایانش در طراحی

نام دانشجو : محمدمهدی کاوه جبلی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/04/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :10 باززنده سازی هسته تاریخی اصفهان( محله جویباره) مبتنی بر بهبود زندگی در مسکن کم هزینه

نام دانشجو : فرناز پیکانپور
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/04/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :11 طراحی مجتمع چند منظوره تنیس در رشت با سقف باز و بسته شونده با رویکرد بیومیمتیک

نام دانشجو : محمد مهدی جلالی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/11/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :12 طراحی الگوی سکونت در منطقه حاشیه نشین حصه

نام دانشجو : مهرداد اخلاقی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :13 تاثیر محدوده های کالبدی مجموعه های مسکونی بر ترس از جرم و حس تعلق اجتماعی ساکنان: مقایسه مجموعه های مسکونی محصور نمادین و غیر محصور: مورد پژوهی شهرک اکباتان تهران

نام دانشجو : محمد جلیلی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1398/11/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :14 راهکارهای طراحی نور روز با رویکرد سلامت محور در جهت افزایش شادمانی در محیط مسکونی

نام دانشجو : زهرا جوانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1398/02/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :15 بررسی تاثیر نور طبیعی روز بر طراحی رنگی نما به روش مقایسه با اطلس سیستم طبیعی رنگ: مطالعه موردی محله جلفای اصفهان

نام دانشجو : کریم عصارزاده
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/04/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :16 تاثیر انتظام فضایی و تراکم بر تعاملات اجتماعی در محیطهای مسکونی نمونه مورد مطالعه: توسعه های مسکونی شهر مشهد

نام دانشجو : فاطمه موسوی نیا
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/04/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :17 طراحی مجتمع مسکونی بر پایه پایداری اجتماعی در روابط همسایگی

نام دانشجو : رزا عطارد
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/04/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :18 طراحی کتابخانه عمومی به کمک بهره گیری از نتایج روشهای ارزیابی پس از ساخت (P.O.E)

نام دانشجو : مسعود سمیعی زاده
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :19 طراحی مرکز معماری پژوهشی با تأکید بر نورپردازی ارگونومیک

نام دانشجو : زهراجوانی
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/04/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :20 طرح توسعه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان با رویکرد افزایش مشارکت اجتماعی

نام دانشجو : امیرحسین احمدیان
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :21 طراحی مسکن برای اقشار کم درآمد در شهر جدید بهارستان

نام دانشجو : سعید دادخواهی عمومی
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :22 معماری محصول انرژی و طراحی خورشیدی دانشکده آزاد خلخال در راستای کاهش انرژی در اقلیم سرد

نام دانشجو : میثم قلی پور
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/12/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :23 طراحی مجموعه مسکونی بهینه انرژی در منطقه گرم و خشک اصفهان با رویکرد استفاده از معماری بیونیک

نام دانشجو : حمید عباییان
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/04/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :24 طراحی مجموعه مسکونی خمینی شهر اصفهان با تأکید بر نحوه ارتباط درونی و بیرونی برای دستیابی به حریم

نام دانشجو : الهام شبیری
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :25 طراحی دبیرستان با رویکرد ارتقای انگیزش دانش آموزان در اصفهان

نام دانشجو : حمید جهاندار
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/04/31
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :26 بازسازی مدرسه ابتدایی در شهر اصفهان با تأکید بر نور پردازی ارگونومیک و استفاده از نور روز

نام دانشجو : نگار صالحی
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/04/31
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :27 دفاتر معماری امروز ، طراحی فضای کار پویا و کارآمد با تأکید بر استفاده از فضای انعطاف پذیر

نام دانشجو : علی ملا محمدی اردکانی
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/04/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :28 بازنگری و طراحی عرصه نیمه عمومی – نیمه خصوصی محله سروستان در شهر جدید بهارستان

نام دانشجو : هاجر کاظمی نایینی
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/04/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :29 مجتمع مسکونی انطبلق پذیر با تنوع فرد، فرهنگ ها در شهر جدید بهارستان

نام دانشجو : نسرین پور آقا کوچک
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/04/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :30 طراحی مرکز درمانی بیماری های خاص با تأکید بر نقش درمانگر معماری

نام دانشجو : محیا بختیاری منش
رشته دانشجو : مهندسی معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/04/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2