مرتبه علمي : استاد تمام

پايان نامه ها

1 بررسی تیمچه های تاریخی بازار بزرگ شهر اصفهان در گستره معماری و تزئینات وابسته به آن (مورد پژوهی : بازار نیمارو و بازار گلشن)

نام دانشجو : آیین کوپایی
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/07/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 01512 مطالعه وطبقه بندی تزئینات معماری قاجاری ابنیه تاریخی عام المنفعه شاخص شهر کرمان و مطالعه تطبیقی با نمونه تزئینات صفوی ابنیه عام المنفعه شاخص شهر کرمان

نام دانشجو : محدثه رییسی فر
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/04/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 01503 مطالعه باستان شناختی مجموعه امامزاده شهدا(سلطان ابراهیم) – ده بید، شهرستان صفاشهر، استان فارس

نام دانشجو : اکرم ابراهیم زاده
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 01494 مطالعه تطبیقی قلم ثلث در کتیبه نگاری محراب اولجایتو، مسجد اشترجان و مقبره ی پیربکران

نام دانشجو : راحله افضلی اسفند واجانی
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 01485 بررسی و معرفی آثار شاخص معماری شهرستان بوکان در دوره قاجار

نام دانشجو : جمیله صلح جو
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/10/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 01476 جایگاه و شان معمار (مهندس) و پیشه معماری در دوره ایلخانی و تیموری به روایت متون

نام دانشجو : غلامرضا جمال الدین
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 01467 گونه شناسی مسجد های شیراز، دوره صفاریان تا قاجار

نام دانشجو : زهرا نجفی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/10
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 01458 مطالعه و شناخت ویژگیهای معماری و تزئینی مساجد شاخص شهرستان نایین

نام دانشجو : صفیه انواری نائینی
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 01449 مطالعه و تحلیل سفالینه های زرین فام منتسب به قرون ششم و هفتم و هشتم ه .ق موزه آبگینه و سفال ایران

نام دانشجو : اسماعیل نصری
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1396/04/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 014310 شناخت سیر تحول هنر کاشیکاری در بناهای شاخص دوران اسلامی در شهر کرمان از دوره سلجوقی تا صفوی

نام دانشجو : سامان برسم
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/04/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 014211 مطالعه تطبیقی نقوش سفال ایزنیک با نقوش فرش های عثمانی و تعامل آن با نقوش سفال کوباچه دوره صفویه در قرون دهم تا دوازدهم هجری

نام دانشجو : افروز کیان ارثی
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 014112 جايگاه اجتماعي معمار و شأن معماري در دوره صفوي و قاجار بر پايه متون

نام دانشجو : شهرام یاری
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/04/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 014013 مطالعه و شناخت آثار چوبي حوزه فرهنگي كاشان در عصر صفوي

نام دانشجو : صفیه نوش آبادی شبانی
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/04/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 013914 طبقه بندي كاشي كاري شاخص دوره قاجار در شهر تهران براساس فنون ساخت، رنگ ونقش

نام دانشجو : انسیه اعوانی
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/04/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 013815 بررسي و مطالعه ي تطبيقي سفال هاي منقوش زير لعابي آرشيو موزه آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)

نام دانشجو : مریم قربانی رضوان
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/12/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 013716 مطالعه و طبقه بندي آرايه هاي چوبي دوره تيموري تا آغاز دوره صفوي در استان هاي اصفهان، تهران و قزوين

نام دانشجو : الهام توحیدی سعد الدین
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/12/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 013617 بررسي و مطالعه‌ي ويژگي‌هاي تزئينات معماري مسجد جامع مظفري كرمان (با تأكيد بر دوره ي مظفري بنا)

نام دانشجو : مریم هنر دان
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/12/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 013518 مطالعه و شناخت ويژگي هاي مقبره هاي قرن هشتم ه.ق در استان بوشهر

نام دانشجو : نادیا خواجگانی
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/12/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 013419 گونه شناسي و طبقه بندي كاشي هاي دوره ايلخاني تا حمله تيمور بر اساس فرم و لعاب

نام دانشجو : پوریا شکری
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 013320 مطالعه ويژگي هاي تزئيني آثار گچ بري هنرمندان كرماني و پراكندگي آن در قرن هشتم هـ.ق

نام دانشجو : زهرا راشد نیا
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 013221 تاثير نگارگري مكاتب بغداد و سلجوقي بر سفال هاي مينايي

نام دانشجو : سولماز منصوری حبیب آبادی
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 013122 بررسی و طبقه بندی سفال های اواخر دهه ی سوم تا پایان قرن ششم هجری تپه اشرف اصفهان

نام دانشجو : فرناز نصوحیان
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/10/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 011723 بررسی و شناسیایی شیوه های انتقال آب دشت فیروز آباد در دوره ساسانی واوایل اسلامی

نام دانشجو : حسام الدین احمدی
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 011624 بررسي و مطالعه تطبيقي مجموعه سفال هاي گلابه اي منقوش رنگارنگ خزانه موسسه فرهنگي موزه هاي بنياد

نام دانشجو : نجمه نوری
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/12/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 013025 مطالعه و طبقه بندي آرايه هاي چوبي دوره سلجوقي تا آغاز دوره تيموري در ايران امروزي

نام دانشجو : زهرا جعفری فرد
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 012926 بررسي و ارزيابي ويژگي هاي كالبدي و فضايي قلعه قورتان بر مبناي انديشه هاي كريستوفر الكساندر

نام دانشجو : محمد رضا هدایت نیا
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 012827 تحقيق در سابقه تاريخي مسجد حاجي و سير تحول مسجد جامع روستاي كفران

نام دانشجو : میثم ضیائی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 012728 مطالعه و بررسي آيين يارسان از ديدگاه باستان شناختي

نام دانشجو : فخرالدین محمدیان
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 012629 شناخت ويژگي هاي تزئينات گچي خانه ميرميران ورزنه و مطالعه تطبيقي آن با خانه پيرنيا در نايين

نام دانشجو : مهران نوروزی
رشته دانشجو : باستان شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/12/17
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 012530 مطالعه فن شناختي كاشي هاي مطلا ، با فن شناسي موردي آثار تاربخي مزين به اين فن در شهر اصفهان

نام دانشجو : صبرا سعیدی
رشته دانشجو : مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/10/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 0124
1 2