مرتبه علمي : مربی

  • هنرمند برگزيده سال 1401 در گروه هنر اسلامي
  • انتشار کتاب "هنر واقعیت افزوده " توسط انتشارات دانشگاه هنر اصفهان(اولین دوره نشر کتاب دانشگاه هنر اصفهان)
  • تاسیس اولین باشگاه کارآفرینی دانشجویی و خلق بازی پازل با به کارگیری هنر نگارگری و هندسه نقوش اسلامی به همراه ادبیات پارسی
  • چاپ کتاب "نگارگری در هنرهای جدید" نوشته محمد رضا شیروانی توسط انتشارات شهرداری اصفهان
پايان نامه ها

1 مطالعه نقشمایه های آرایه های گچی مسجد-مقبره باباعبدالله نائین

نام دانشجو : مسعود بدری پور
رشته دانشجو : تاریخ هنر ایران اسلامی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/11/20
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :کارشناسی ارشد
2 مطالعه نقوش مسجد جامع حكيم اصفهان و كاربست آن در طراحي و ساخت ظروف كاربردي سراميكي

نام دانشجو : پژمان رحیمی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1402/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
3 خوانش تطبیقی شعر خواجوی کرمانی با نگاره های جنید

نام دانشجو : سعیده نجم الدینی
رشته دانشجو : هنراسلامی گرایش مطالعات تطبیقی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/06/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :کارشناسی ارشد
4 مطالعه تطبیقی آیین قربانی در نگاره های داستان ذبح اسماعیل و اسطوره های کهن با رویکرد ترامتنیت

نام دانشجو : اعظم مرادی محسن
رشته دانشجو : هنراسلامی گرایش مطالعات تاریخی تطبیقی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/11/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :کارشناسی ارشد
5 طبقه¬بندی و گونه¬شناسی نقوش گچبری های شهر سیمره (دره شهر)

نام دانشجو : محمد رجبی
رشته دانشجو : مطالعات کتابت و نگارگری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/06/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :کارشناسی ارشد
6 سیر تحول فناوری ساخت فرم در هنر سفالگری و تحلیل مزایا و معایب و امکان سنجی چاپگر سه بعدی در ساخت آثار سفالی

نام دانشجو : ابراهیم موسایی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1402/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
7 مطالعه و مصورسازی مفهوم کین کشی در داستان های پسران فریدون و داستان سیاوش

نام دانشجو : زهرا بهمن زاده
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1402/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
8 مطالعه نقش مایه برج قوس در نگاره های نسخ خطی و ظروف فلزی دوره ی اسلامی و کاربست یافته های پژوهش در خلق دو نگاره

نام دانشجو : فاطمه بهمن زاده
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1402/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
9 مطالعه تطبیقی داستان هابیل و قابیل در نگارگری ایرانی و نقاشی غرب

نام دانشجو : شکیلا حق شناس
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1402/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
10 مطالعه تطبيقي داستان فيل و کوران در مثنوي مولانا و آيين جين در هند

نام دانشجو : زهرا مصاحبی صفا
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1402/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
11 مطالعه تطبیقی مفهوم زمان از دیدگاه متون اسلامی و کاربست آن در خلق نگاره با محوریت داستان یوسف پیامبر

نام دانشجو : مسعود سلطانی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1402/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
12 مطالعه نقشمایه های قالی ترکمن و کاربست آن در برنج کوبی روی صفحه دوتار ترکمن

نام دانشجو : علی صفوی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1402/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
13 مطالعه نقش طاووس در کاشیکاری بناهای اصفهان دوره صفوی به منظورطراحی و ساخت زیورالات

نام دانشجو : فاطمه شمس
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1401/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
14 بررسی نگاره اژدها در شاهنامه و کاربست آن در طراحی و ساخت زیورآلات فلزي

نام دانشجو : مه تا صدیقی فر
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1401/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
15 مطالعه کاربندی ها و مقرنس های مسجد جامع اصفهان و کاربست آن در طراحی و ساخت جواهرات فلزی-آینه ای

نام دانشجو : فاطمه صباغ گل
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1401/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
16 طراحی وساخت زیورآلات فلزی با الهام از پلان و تزئینات داخلی گنبد سلطانیه زنجان

نام دانشجو : صبا خواجه
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1401/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
17 مطالعه گره های هندسی بر مبنای شمسه ی ده تند و کاربست آن در طراحی و ساخت دست سازه های فلزی

نام دانشجو : فاطمه سلیمانی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1401/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
18 مطالعه تطبیقی شمایل و احکا م نجومی زحل در اسلا م و در تمدن های باستانی

نام دانشجو : سبیکه سلطانی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1401/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
19 مطالعه تطبیقی فرم و نقش جواهرات هخامنشیان با اوایل دوره ی اسلامی تا ایلخانیان و کاربست آن در ساخت اشیا دکوراتیو

نام دانشجو : رامین افراسیابی تاز
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1402/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
20 مطالعه نقوش سوزن دوزی بلوچ و کاربرد این نقوش در زیورآلات وساخت آنها بااستفاده از تکنیک مینای خانه بندی

نام دانشجو : فاطمه دهباشی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1402/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
21 مطالعه تطبیقی کاسه های سفالین کاشان و نیشابور، از سده 4 تا 8 هجری و کاربست آن در تولید قاب مینای خانه بندی

نام دانشجو : مرضیه باغ شیرین
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1401/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
22 تحليل نگاره های ايرانی اسلامي داستان حضرت سليمان با رويكرد بينامتنيت

نام دانشجو : منیره جانثاری
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :23 معرفت شناسی سایه در نگاره های عرفانی )نمونه موردی: نگاره های ضیاء الدین امامی(

نام دانشجو : فاطمه جعفری
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/26
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :کارشناسی ارشد
24 تبیین همنشینی عناعر هنر ایرانی اسلامی در فرش های صفوی قرن 10 هجری

نام دانشجو : سونیا ارژنگی
رشته دانشجو : هنر اسلامی، گرايش مطالعات تاریخی تطبیقی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/26
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :کارشناسی ارشد
25 مطالعه پیکره فرشتگان معراج‌نامه میرحیدر و کاربست آن در طراحی و ساخت دست سازه های فلزی

نام دانشجو : مریم برهانی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1400/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
26 به کارگیری نقوش فرش بلوچ در ساخت دیوارکوب های سفالی و سرامیکی

نام دانشجو : لیلا بیابانی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1400/02/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :گارشناسی
27 مطالعه تاریخی چراغدان های ایرانی و کاربست آن در ساخت چراغدان با تکنیک مینای نقاشی

نام دانشجو : نیره السادات طباطبایی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1399/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
28 مقایسه ویژگی های تذهیب های دوره صفوی و دوره قاجار و خلق اثر شمسه با بهره گیری از ویژگی های دوره های مذکور

نام دانشجو : غزاله رزم آبادی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1399/07/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
29 مطالعه نقوش فرش ترکمن و به کارگیری آن روی ظروف سرامیکی

نام دانشجو : زهرا احمدی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1399/07/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی
30 طراحی و ساخت ظروف سرامیکی با الهام از سقف بنای عالی قاپو برای خانه ای رانی

نام دانشجو : کیمیا تاجمیرریاح ی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1399/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :کارشناسی

1 2 3 4