گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماری
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

1 دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺠﺎزات، ﺗﻮﻟّﺪ زﻧﺪان در اﯾﺮان: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺗﻮﻗﯿﻒﮔﺎه ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺗﻬﺮان در دوره ﭘﻬﻠﻮي اول

نام دانشجو : فرزاد یعقوبی پور
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :2 طراحی مرکز تجاری – تفریحی شهر جدید پردیس(تهران) با رویکرد زیست‌گرا (بیوفیلیک)

نام دانشجو : ندا قراگوزلو
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 مطالعه¬ی «خانه¬ی تاریخی عابدیان اصفهان» با محوریت تحلیل سطح تعامل انسان و محیط در کارکرد امروزین آن

نام دانشجو : شیما زنجیرئی
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 تبیین ویژگی های کالبدی-فضایی ایجاد کننده دلبستگی مکانی روستا مبتنی بر نظریه کریستیان نوربرگ شولتز (مطالعه موردی: روستای آولیق استان آذربایجان شرقی)

نام دانشجو : سهیل سلطانی نژاد
رشته دانشجو : طراحی شهری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/06/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :5 طراحی ورودی شهر سبزوار با تاکید بر طراحی منظر از دید جاده

نام دانشجو : سیدسعید موسوی
رشته دانشجو : طراحی شهری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :6 طراحی ورودی شهر سبزوار با تاکید بر طراحی منظر از دید جاده

نام دانشجو : سیدسعید موسوی
رشته دانشجو : طراحی شهری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :7 طراحی کتابخانه عمومی در شیراز برای افزایش علاقه مندی به مطالعه مبتنی بر نظریه قرارگاه رفتاری

نام دانشجو : مهشید نقیبی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :8 طراحی مرکز بازآفرينی رفتاری کودکان کار(دختر) شيراز(ايران)

نام دانشجو : مهرناز ایزدی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/02/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :9 طراحي مسکن ، بر اساس تداوم فرهنگ سکونت لارستان (فارس)

نام دانشجو : مریم یکه
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/04/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :10 طراحی بستر رودخانه زاینده¬رود اصفهان در راستای بهره¬برداری بهینه در طول فصول خشک سال (با منظر سازی و فناوری سازه¬های سبک از پل خواجو تا پل فردوسی)

نام دانشجو : سیما سرکار
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/04/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :11 طراحی باشگاه کودک: در همجواری مجتمع مسکونی ششصد دستگاه مشهد، جهت تقویت هوش‌ چندگانه

نام دانشجو : مریم امینی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :12 طراحی مجتمع مسکونی با بهره‌گیری از عوامل طبیعی (نور و فضای سبز) در اصفهان

نام دانشجو : زهرا قربانی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/04/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :13 مطالعه و تحلیل تیپومورفولوژیک (گونه-ریخت شناسانه) خانه های قلعه تاریخی مورچه خورت اصفهان

نام دانشجو : نسرین زیاری
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/02/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :14 طراحی مسکن سه‌خانواری در اصفهان مبتنی بر کاهش فشارهای روانی ساکنان

نام دانشجو : مهسا دهقانی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :15 الزامات مطالعه تاریخ معماری ایران با رویکردهای انسان شناسی معماری

نام دانشجو : مرضیه اصلانی
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :16 طراحی خانه ی سالمندان زاهدان با رویکرد روانشناسی محیط

نام دانشجو : زهره رخشانی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :17 بازشناسی ایوان به مثابه یک (الگو) در معماری ایران (با تأکید بر معماری حکومتی دوره ی صفوی در اصفهان)

نام دانشجو : مرضیه ثابت اقلیدی
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :18 طراحی پاتوق- پارک محلی محور تاریخی خاقانی در جهت ارتقا تعلق به مکان ساکنین محله جلفا در اصفهان

نام دانشجو : شیدا مراحمی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/04/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :19 طراحی کانون فرهنگی و منظر پیرامونی گذر تاریخی مقصودیه تبریز با تأکید بر ادراک حسی (افراد کم توان نابینا)

نام دانشجو : مهدیه نیرومند شیشوان
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/04/04
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :20 طراحی مجموعه مسکونی هشتگرد مبتنی بر ویژگی‌های خرده فرهنگی (کرمانشاه)

نام دانشجو : ساره قادری
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :21 بازشناسی و تحلیل الگوهای معماری تالارهای شاهان صفوی در شهر اصفهان

نام دانشجو : یاسر سه دهی
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/03/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :22 طراحی واحدهای مسکونی متناسب سالمند در رشت

نام دانشجو : آسیه کلانتر کهدمی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/03/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :23 طراحی مجموعه مسکونی در نجف آباد منطبق بر فرهنگ

نام دانشجو : ماریه مطلبی امجی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/12/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :24 طراحی آپارتمان چندخانواری در شهر أصفهان برای دستیابی به انعطاف‌پذیری

نام دانشجو : فروغ رضوی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :25 بازشناسی و تحلیل معماری ابنیه قاجاری محور تاریخی تهران- قم (امین السلطان)

نام دانشجو : سید محمد مهدی معصومی
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :26 طراحی مجتمع مسکونی مشتاق با تأکید بر عرصه های بینابینی

نام دانشجو : نفیسه نصر اصفهانی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :27 طراحی مجموعه مسکونی خمینی شهر أصفهان با تأکید بر نحوه ارتباط درون و بیرون برای دستیابی به حریم

نام دانشجو : الهام السادات شیری
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :28 طراحی مجموعه مسکونی در ساری، جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی ساکنان

نام دانشجو : محمد فیروزیان
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/01
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :29 تحلیل ویژگیهای معماری مسجد جامع (عتیق) اصفهان و تأثیر آنها بر رفتار استفاده کنندگان

نام دانشجو : فاطمه شاهمرادی
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :30 مطالعه تطبیقی معماری بازار وکیل شیراز با بازار معاصر خیابان زند برای ارائه شاخصه‌های ارتقای کیفی معماری بازار معاصر خیابان زند

نام دانشجو : سیده زهره شاه امیری
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2 3