مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

1 تأثیر عامل «شهود» در نقاشی‌های مکتب سونگ جنوبی چین

نام دانشجو : لیلا یکتافر
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :2 تقابل و همنشینی آب و خاک در اندیشه اسطوره ای ایران و انعکاس آن در هنر مفهومی معاصر

نام دانشجو : زهره عظیمی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 تحلیل برهم‌کنش سوژه و فضا در آثار «ادوارد هاپر»، « ویلهلم هامرس هوی» و «اندرو وایت» با تأکید بر رویکرد پدیدارشناسانه‌ي مرلوپونتی

نام دانشجو : احلام خنیفر
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 تأثیر داستان های شفاهی کُردی بر روی آثار نقّاشان معاصر کرد ایران(هادی ضیاءالدینی، مهدی ضیاءالدینی، فردین صادق ایوبی، ماشالله محمدی، سیروان کنعانی)

نام دانشجو : ارشد علیزاده
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :5 تحلیل بینانشانه‌ای خطوط تزئینی هنرمندان شاخص دوره قاجار به جهت خلق آثار هنری

نام دانشجو : زهرا روشن روان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :6 «تحلیل گفتمان انتقادی نقاشی معاصر ایران از سال 1376 تا 1384 " (مطالعه موردی: آثار دوسالانه‌های بین‌المللی نقاشی معاصر جهان اسلام(

نام دانشجو : راحله احسانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :7 بررسی زیباشناختی اسماء الحسنی در کتیبه‌های مدرسه‌ی چهارباغ اصفهان

نام دانشجو : مریم حسن‌زاده
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :8 بررسی تأثیر نقاشی دیجیتال بر عزت نفس جوانان

نام دانشجو : ناهید مشیری فر
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :9 بررسی تأثیر تفکر دائوئیسم بر نقاشی چین در مکتب سونگ جنوبی

نام دانشجو : کوروش هاشم‌پور مطلق شیرازی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :10 مطالعه‌ی تطبیقی اجزاء گفتار در نگاره (شفاعت وزیر برای دزد جوان) و حکایت چهارم باب اوّل گلستان سعدی

نام دانشجو : مریم السادات رضوی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :11 تحلیل نشانه شناختی از منظر تقابل فرهنگی سنت و تجدد در آثار هنرمندان معاصر ایران

نام دانشجو : مریم وثوقی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :12 بررسی نقوش انسانی و انسان‌نما در بازیافته‌های سنگی جیرفت (شکل، محتوا)

نام دانشجو : سمیه هاشمی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :13 بررسی جنبه‌های بیانی خط در آثار آلیس نیل با تأکید بر طرّاحی معاصر

نام دانشجو : فاطمه شیرکوهی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :14 تجزیه و تحلیل نقش‌مایه‌های فرش ترکمن با تأکید بر رنگ

نام دانشجو : زهرا السادات حسینی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :15 پژوهشی پیرامون قابلیت‌های تصویری نقاشی دیجیتال (ایده، اجرا، تعامل)

نام دانشجو : نجمه گلستانی نیا
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :16 بررسی مفهوم فنای فرد در هنر سنتی و بقای فرد در هنر مدرن

نام دانشجو : لیلا حسین زاده صلواتی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :17 بررسی هماهنگی حجم‌های نصب شده در شهر اصفهان با فضای پیرامون و بافت شهری در دهه‌ی هشتاد

نام دانشجو : منصور صرامی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :18 کاربردهای دیوارنگاری در محیط‌های تجاری (مورد پژوهی سیتی سنتر اصفهان)

نام دانشجو : آیرین جعفرپور
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :19 تأثیر عروسک باربی به عنوان یک الگوی تصویری بر دختران

نام دانشجو : سارا محمدی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :20 خوانش و تحلیل خود بسندگی در آثار نقاشی" سشو تویو" ژاپنی بر اساس نشانه شناسی فرهنگی یوری لوتمان

نام دانشجو : شکیبا بوالحسنی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :21 بررسی تطبیقی پیكره نگاره ها در نقاشی های ارژنگ مانی وپیکرنگاره های غار دون هوانگ چین

نام دانشجو : نازنین صادقپور
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :22 مطالعه تطبیقی طراحی نقش مایه زن در ظروف فلزی ساسانی و سفالینه های سامانی

نام دانشجو : رومینا عابدی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :23 مطالعه ی شمايل نگار ی موجودات افسانه ای كتاب مصور چاپ سنگی عجايب المخلوقات قزوينی با تصويرسازی میرزاعلیقلی خويی (با تکیه بر آراء اروین پانوفسکی)

نام دانشجو : زهرا حسینی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :24 بررسی تطبیقی نگاه خیره به مخاطب در چهره نگاری نقاشان دوره اول و دوم پهلوی با تکیه بر آراء ژاک لکان (مطالعه موردی آثار جعفر چهره نگار ، علی محمودی ، منوچهر یکتایی و هوشنگ پزشک نیا)

نام دانشجو : فریبا قرائی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :25 بررسی اقتصاد هنر معاصر و بازار NFT براساس تکنولوژی

نام دانشجو : هورا عاتقی زاده
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :26 مطالعه¬ی نماد آینه در نقاشی پرتره¬ی آرنولفینی اثر یان وان آیک بر اساس نظریه¬ی سپهر نشانه¬ای یوری لوتمان

نام دانشجو : نادیا رحمانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :27 مطالعه انتقادی نقاشی آب رنگ در هنر معاصر ایران بر اساس آراء میدان هنر بوردیو (1399 تا 1380)

نام دانشجو : شمیم برهان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :28 مطالعه ویژگی های تصویری انیمه ژاپنی افسانه پرنسس کاگویا اثر ایسائوتاکاهاتا مبتنی بر نظریه بینامتنیت ژرارژنت

نام دانشجو : حسن شکری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :29 مطالعه ی بينامتنی -بينانشانه ای مفهوم وادی فنا در منطق الطير عطار با مجموعه ی ده گاوچران اثر کاکوآن

نام دانشجو : شبنم خوش طلب
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :30 مطالعه تطبیقی آشکارگی فصل ها در نقاشی ايرانی)صفوی( و نقاشی چینی)سونگ(

نام دانشجو : مهرزاد دهقان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2