مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

1 باززنده سازی کاروانسرای نخجوانی ها و بستر پیرامون آن با تاکید بر مسائل زیست محیطی(مجموعه اقامتی-فرهنگی

نام دانشجو : شادی امینیان
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/12/16
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :2 طراحی کتابخانه عمومی شهر تهران با رویکرد

نام دانشجو : الهه روشندل
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 طراحی مجتمع مسکونی برای قشر کم درآمد با رویکرد پایداری اجتماعی

نام دانشجو : نرگس حسینی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 خدای خانه(طراحی مسجد در محله چهارباغ بالای اصفهان)

نام دانشجو : سمیه طغیانی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/04/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :5 طرح بهسازی و نوسازی با نگاهی به تکنولوژی های جدید ساخت (نمونه موردی: یک بنای مسکونی در شهر اصفهان)

نام دانشجو : داود طغرایی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/04/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :6 طراحی استادیوم فوتبال سرپوشیده در اصفهان

نام دانشجو : علیرضا ملکی زاده
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/12/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :7 طراحی آپارتمان چندخانواری در شهر اصفهان برای دستیابی به انعطاف پذیری

نام دانشجو : فروغ رضوی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/30
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :8 فرایند طراحی الگوی پوشش حیاط در بناهای تاریخی(اقلیم گرم و خشک)

نام دانشجو : سیدکمال الدین فاطمی مغاره
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/31
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :9 نمايشگاه بين المللي كرمان

نام دانشجو : حسين حجت
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1385/04/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 85000015410 مجموعه‌ي تفريحي – توريستي شانديز

نام دانشجو : رضا حسيني
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1384/11/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 626184953211 توصيه‌ها و پيشنهادهاي بهينه سازي مسائل اجرايي مسكن

نام دانشجو : ليلا مير سعيدي
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1384/04/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 626153443412 مطالعه و طراحي مسكن مناسب عشاير قشقايي

نام دانشجو : محسن افشاري
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1383/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 65998874113 مشق نظر

نام دانشجو : مجيد يگانگي
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1382/04/14
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 6159844414 طراحي مسجد محله‌ي منظريه‌ي شهرکرد

نام دانشجو : مهری محمدیان
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1381/12/10
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 62616663
1