مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

1 طراحی آپارتمان چندخانواری در شهر اصفهان برای دستیابی به انعطاف پذیری

نام دانشجو : فروغ رضوی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/30
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :2 فرایند طراحی الگوی پوشش حیاط در بناهای تاریخی(اقلیم گرم و خشک)

نام دانشجو : سیدکمال الدین فاطمی مغاره
رشته دانشجو : مطالعات معماری ایران
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/31
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :3 نمايشگاه بين المللي كرمان

نام دانشجو : حسين حجت
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1385/04/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 8500001544 مجموعه‌ي تفريحي – توريستي شانديز

نام دانشجو : رضا حسيني
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1384/11/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 62618495325 توصيه‌ها و پيشنهادهاي بهينه سازي مسائل اجرايي مسكن

نام دانشجو : ليلا مير سعيدي
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1384/04/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 62615344346 مطالعه و طراحي مسكن مناسب عشاير قشقايي

نام دانشجو : محسن افشاري
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1383/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 6599887417 مشق نظر

نام دانشجو : مجيد يگانگي
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1382/04/14
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 615984448 طراحي مسجد محله‌ي منظريه‌ي شهرکرد

نام دانشجو : مهری محمدیان
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1381/12/10
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 62616663
1