مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

1 تبیین ارزشهای دیوارنگاره های ایرانی با رویکرد ثبت جهانی میراث غیر منقول و تدوین مبانی حفاظت

نام دانشجو : بشاد حسینی
رشته دانشجو : مرمت آثار
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/11/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :2 تحلیل ساختارگرایانه نقشمایه های آثار سنگ صابونی حوزه تاریخی هلیل رود

نام دانشجو : مجتبی یزدان پناه
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1397/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :3 الویت بندی راهکار های موثر بر بازار نقاشی ایران در دهه های 80 و 90 هجری شمسی با بهره گیری از روش AHP

نام دانشجو : صادق فرهادیان
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :4 اسطوره درخت واق واق در نقاشی ایرانی

نام دانشجو : نیکو ورعی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :5 تاثیر تجربه مشارکت در هنر نمایش بر سطح تفکر انتقادی دانش آموزان دختر دبیرستانی

نام دانشجو : شکوفه حبیبی
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :6 اثربخشی هنردرمانی بیانگر بر تنظیم هیجان دانش آموزان دبستانی

نام دانشجو : غزاله قاسمی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :7 بررسی نحوه تاثیرپذیری نقاشان مکتب لایپزیک جدید از اندیشه های تئودور آدورنو (مطالعه موردی : نئو راخ، تیم ایتل و تام فابریتیوس)

نام دانشجو : پاسین هنری
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :8 تبیین و ارزیابی اثربخشی طراحی گرافیک بیلبوردهای تجاری تهران با محوریت مخاطب بر اساس قوانین ادراک دیداری گشتالت

نام دانشجو : سحر اتحادمحکم
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :9 بازنمايي از خودبيگانگي فمینیستی در آثارهنرمندان زن ايراني (مطالعه ي موردي : شيرين نشاط ، آفرين ساجدي و شادي قديريان)

نام دانشجو : رویا الوانی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/10/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :10 نقش رسانه های الکترونیکی در همگونی فرهنگی و بازنمود آن در هنر معاصر ( با تاکید بر آثار یوکینوری یاناگی، کاترینا فریچ و ژو وندو)

نام دانشجو : حسین ریشهری
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/04/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :11 تبیین نسبت میان نقاشی های بهمن محصص و فرانسیس بیکن بر اساس آراء ژیل دلوز

نام دانشجو : الهام رفعت منش
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/04/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :12 بررسی عناصر موسیقیایی در آثار پل کله با تاکید بر ریتم، ترکیب بندی و کنتراست

نام دانشجو : علی امیری
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/04/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :13 بررسی نقش و رنگ در لباس های زنان قشم با تاکید بر نمود کارناوالی آن از دیدگاه باختین

نام دانشجو : اعظم خلفی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/04/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :14 مطالعه گفتمان شمایل نگاری در ایران با تاکید بر شمایل های معاصر

نام دانشجو : نادیا شمس
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/04/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :15 تحلیل نسبت میان خودنگاره و بحران واقعیت با تاکید بر آثار جواسپنس، سیندی شرمن، کلی وانس

نام دانشجو : شکیبا زمانی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/16
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :16 مطالعه اثربخشی نقاشی و حجم درمانی در افزایش ادراک دیداری به منظور بهبود نارساخوانی دانش آموزان پایه دوم دبستانی

نام دانشجو : مژده خدایگانی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :17 تحلیل گفتمان اندیشه ایرانشهری در هنر ایلخانی

نام دانشجو : حمیدرضا بختیاری
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1395/10/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :18 تصویرسازی خاطرات به مثابه روشی در طراحی بسته هنردرمانی بیانگر با رویکرد وحدت مدار و تاثیر آن بر بهزیستی زنان

نام دانشجو : پریسا دارویی
رشته دانشجو : پژوهش هنر
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1395/10/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :19 مطالعه بدن انسان به مثابه رسانه ای جدید در هنر سایبرنتیک معاصر از منظر مارشال مک لوهان (نمونه موردی : استلارک)

نام دانشجو : مهناز راست قلم
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :20 گرایشهای انتزاعی در نقاشی معاصر ایران(شهلا حبیبی، همایون سلیمی و ضیاءالدین امامی

نام دانشجو : معصومه محبی ایاز
رشته دانشجو : نگارگری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1395/08/15
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :21 نقش شهود و بداهه سازی در آثار نقاشی مکتب سونگ جنوبی

نام دانشجو : لیلا یکتافر
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/12/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :22 تاثیر نقاشی تعاملی بر کاهش اضطراب کودکان سرطانی 6 تا 8 سال

نام دانشجو : افروز سعیدیان
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :23 مطالعه تطبیقی فرم نقش مایه های چهار مهراب دوره ایلخانی در استان اصفهان

نام دانشجو : شادی نقیب اصفهانی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/12/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :24 بررسی تاثیر آموزش نقاشی بر هوش تجسمی – فضایی کودکان پیش دبستانی (بر اساس آراء هوارد گاردنر)

نام دانشجو : مریم قدم زن
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :25 بررسی تاثیر نقاشی بر کیفیت پویایی ذهنی کودکان پیش دبستانی ( بر اساس آراء ردولف آرنهایم)

نام دانشجو : سمیرا دانشزاده
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :26 تاثیرات شعر و تفکر عرفانی جامی بر نقاشی های بهزاد

نام دانشجو : نسترن نوروزی
رشته دانشجو : هنر اسلامی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/12/24
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه :27 شیوه های نقاشی درمانی در بهبود کودکان دبستانی بیش فعال با اختلال عدم تمرکز

نام دانشجو : الهه شمس نجف آبادی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/09/17
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :28 تأثیرآموزش شکل در نقاشی مبتنی به اشکال بنیادین در طبیعت بر نقاشی کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان سال93 ـ 92

نام دانشجو : هما جواهری
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :29 بررسی تأثیر روش های نقاشی درمانی بر رفتار سازشی کودکان دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مقطع دبستان ( شهرستان خمین)

نام دانشجو : آسیه ابراهیمی
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :30 تحلیل گفتمانی هنر مهاجرت ایران در آثار تنی چند از هنرمندان تجسمی معاصر بر اساس آراء هومی بابا

نام دانشجو : الهام حسن زاده
رشته دانشجو : نقاشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/12/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2