مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

1 قاب آینه با کاشی معرق بر گرفته از نقوش حیوانی سردر مسجد جامع عباسی با تاکید بر لعاب اونتورین

نام دانشجو : راضیه زراعت پیشه
رشته دانشجو : منر اسلامی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 272 طرح بدنه سازی ضلع شمالی خیابان سپه اصفهان

نام دانشجو : نفیسه خدادادی کبوتر آبادی
رشته دانشجو : مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/01/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 263 آسیب شناسی و طرح مرمت بخش شاه نشین خانه میرزا شفیع مشکی

نام دانشجو : سید مجید ضابط زاده
رشته دانشجو : مرمت بناهای تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/02/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 264 طرح مرمت حیات شرقی مجموعه تاریخی درب امام اصفهان

نام دانشجو : اعظم اکبری مقدم
رشته دانشجو : مرمت بناهای تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 255 طرح مرمت نمای ظلع جنوب شرقی کاروانسرای شاه اصفهان

نام دانشجو : عاطفه دلیر
رشته دانشجو : مرمت بناهای تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 236 طرح مرمت و باز پیرایی سرای خاجه ملکوم مراغه و امکان سنجی احیای آن

نام دانشجو : سمیه مرادی فام
رشته دانشجو : مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1383/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 227 طرح مرمت خانه شریف

نام دانشجو : الهام مهرمند
رشته دانشجو : مرمت بناهای تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 218 مطالعه و طرح خانه رضایی قزوین

نام دانشجو : مژگان رضایی
رشته دانشجو : مرمت بناهای تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/07/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 209 طرح مرمت و احیاء خانه یزدی کرمانشاه

نام دانشجو : حمید مرادی
رشته دانشجو : مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1910 مطالعه و طرح مرمت جبهه شمالی اندرونی خانه عبدالعلی خان برومند

نام دانشجو : فاطمه عباسی طورانی
رشته دانشجو : مرمت بناهای تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1811 مطالعه و شناخت رطوبت نفوذی و برسی مرمت های انجام شده در بقعه امازاده قاسم ازنا

نام دانشجو : لیلا شیخ انصاری
رشته دانشجو : مرمت بناهای تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1712 طرح مرمت و استحکام بخشی ظلع جنوب شرقی خانه سمسار یزد

نام دانشجو : عاطفه انتظاری زارچ
رشته دانشجو : مرمت بناهای تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1613 طرح حفاظت و مرمت بادگیر های کوشک باغ میر محمد آباد جرقویه

نام دانشجو : سبا ایروانی
رشته دانشجو : مرمت بناهای تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1514 طرح حفاظت و مرمت جبهه غربی خانه هریتاش

نام دانشجو : خورشید قدرتی پور
رشته دانشجو : مرمت بناهای تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1415 طرح مرمت و استحکام بخشی گودال باغچه خانه دانشمندی یزد

نام دانشجو : مهدیه زمان خانپور
رشته دانشجو : مرمت بناهای تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/12/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1416 طرح مرمت خانه لباف

نام دانشجو : انسیه سادات مبلغ
رشته دانشجو : مرمت بنا
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1317 طرح مرمت و احیاء کاروانسرای گدوک

نام دانشجو : امین محمدی گل افشانی
رشته دانشجو : مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1218 طرح مرمت حمام آخوند واقع در بازار ارومیه

نام دانشجو : کاوه رسولی نسب
رشته دانشجو : مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1219 طرح مرمت و احیاء خانه داودی اصفهان

نام دانشجو : مهدی نوری
رشته دانشجو : مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1020 حفاظت و مرمت بخشی از تزیینات گچبری روی سیم گل دیواری در ضلع جنوب غربی خانه داوید

نام دانشجو : مهسا فرح بخش
رشته دانشجو : مرمت آثار تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 921 حفاظت و مرمت بخشی از تزیینات گچبری سیم گل دیواری در ضلع شرقی خانه داوید

نام دانشجو : سیمین آریانسب
رشته دانشجو : مرمت آثار تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 822 حفاظت و مرمت بخشی از تزیینات گچبری روی سیم گل دیواری در ضلع جنوب غربی خانه داوید

نام دانشجو : فاطمه اسماعیلیان
رشته دانشجو : مرمت آثار تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/04/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 723 طرح حفظ و مرمت چوبینه های روستای تاریخی ابیانه

نام دانشجو : محمدرضا قیصری
رشته دانشجو : مرمت آثار تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1388/10/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 624 حفظ و مرمت بخشی از تزیینات آجرکاری نمای شمالی خانه داوید

نام دانشجو : محمود سرلک
رشته دانشجو : مرمت آثار تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1388/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 525 نگاهی نوین به حفاظت شیر سنگی در محوطه قبرستانهای تاریخی استان چهار محال و بختیاری

نام دانشجو : نرجس زمانی
رشته دانشجو : مرمت آثار اشیاء فرهنگی تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1388/06/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 426 مرمت و باز سازی بخشی از دیوار نگاره های تالار غربی خانه اخوان حقیقی اصفهان

نام دانشجو : مهدی عزیز خانی
رشته دانشجو : مرمت آثار تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1386/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 327 حفاظت و مرمت بخشی از تزیینات گچبری و نقاشی روی آینه خانه امام جمعه تهران

نام دانشجو : ساجده عبدلی
رشته دانشجو : مرمت آثار تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1386/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 228 مرمت تزیینات نقاشی سقاخانه ارباب میرزای شهرکرد

نام دانشجو : محسن رزقی باروق
رشته دانشجو : مرمت آثار تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1372/07/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1
1