مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/12/20
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه مطالعات تطبیقی هنر.کارشناسی ارشد پژوهش هنر مطالعات تطبیقی هنر.کارشناسی ارشد پژوهش هنر روش ها و نظریه ها در هنر.دکتری پژوهش هنر روشها و نظریه ها در هنر.دکتری پژوهش هنر
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه