گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/01/18
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه طراحی پوستر کتابخانه کتابخانه کتابخانه کتابخانه کتابخانه
یک شنبه کمیته کارآفرینی کمیته کارآفرینی کمیته کارآفرینی
دو شنبه شورای آموزشی و پژوهشی شورای آموزشی و پژوهشی شورای آموزشی و پژوهشی طراحي پوستر طراحي پوستر طراحي پوستر
سه شنبه طراحي نوشته فارسي طراحي نوشته فارسي طراحي نوشته فارسي طراحي نوشته فارسي طراحي نوشته فارسي طراحي نوشته فارسي
چهار شنبه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه صفحه آرايي صفحه آرايي
پنج شنبه
جمعه