گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/09/11
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه کلاس نورپردازی کلاس نورپردازی
یک شنبه شورای گروه شورای گروه شورای گروه حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه
دو شنبه شورای دانشکده شورای دانشکده شورای دانشکده حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه
سه شنبه عکاسی تبلیغاتی عکاسی تبلیغاتی عکاسی تبلیغاتی حضور در دفتر گروه عکاسی تبلیغاتی عکاسی تبلیغاتی
چهار شنبه کلاس عکاسی در ساختمان حکیم کلاس عکاسی در ساختمان حکیم کلاس عکاسی در ساختمان حکیم کلاس عکاسی در ساختمان حکیم کلاس عکاسی در ساختمان حکیم
پنج شنبه
جمعه