مرتبه علمي : استادیار

  • بسم الله الرحمن الرحیم ----- هست کلید در گنج حکیم
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه اخلاق کاربردی انسان در اسلام
یک شنبه انسان در اسلام عرفان عملی در اسلام
دو شنبه اندیشه اسلامی 2
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه