گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی معماری
مرتبه علمي : استادیار

  • سلام. مخاطبان و دانشجويان محترم از طريق ايميل مي توانند با من در ارتباط باشند.
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/11/17
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه مقدمات طراحی 2 مقدمات طراحی 2 مقدمات طراحی 2 حضور در دانشکده مقدمات طراحی 2 مقدمات طراحی 2 مقدمات طراحی 2
یک شنبه جلسه شورای دانشکده جلسه شورای دانشکده جلسه شورای دانشکده حضور در دانشکده معماری خانه در ایران معماری خانه در ایران حضور در دانشکده
دو شنبه
سه شنبه حضور در دانشكده حضور در دانشكده حضور در دانشكده جلسه شورای گروه مقدمات طراحی 2 مقدمات طراحی 2 مقدمات طراحی 2
چهار شنبه حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده
پنج شنبه ویژه یک دکتری ویژه یک دکتری ویژه یک دکتری
جمعه