گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی معماری
مرتبه علمي : دانشیار

  • مخاطبان و دانشجويان محترم از طريق ايميل مي توانند با من در ارتباط باشند.
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/12/10
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه مقدمات طراحی 2 مقدمات طراحی 2 مقدمات طراحی 2 حضور در دانشکده مقدمات طراحی 2 مقدمات طراحی 2 مقدمات طراحی 2
یک شنبه جلسه شورای دانشکده جلسه شورای دانشکده جلسه شورای دانشکده حضور در دانشکده مبانی نظری طراحی مجتمع های مسکونی مبانی نظری طراحی مجتمع های مسکونی حضور در دانشکده
دو شنبه معماری خانه در ایران معماری خانه در ایران معماری خانه در ایران
سه شنبه حضور در دانشكده حضور در دانشكده حضور در دانشكده جلسه شورای گروه مقدمات طراحی 2 مقدمات طراحی 2 مقدمات طراحی 2
چهار شنبه حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده سیری در مبانی نظری معماری
پنج شنبه ویژه یک دکتری ویژه یک دکتری ویژه یک دکتری
جمعه