گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1396/12/21
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه پژوهش مشاوره دانشجویی
یک شنبه کلاس کلاس کلاس نهار و نماز کلاس کلاس
دو شنبه کلاس کلاس کلاس نهار و نماز حضور در دانشگاه کلاس
سه شنبه پژوهش پژوهش نهار و نماز کلاس
چهار شنبه پی گیری امور گروه حضور در دانشگاه نهار و نماز حضور در دانشگاه مشاوره دانشجویی
پنج شنبه
جمعه