گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

  • برنامه درسی و جزوه درس ارگونومی 2 ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
  • برنامه درسی و جزوه درس جامعه شناسی ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/12/11
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه مرکز رشد هنر مرکز رشد هنر مرکز رشد هنر مرکز رشد هنر مرکز رشد هنر جامعه شانسی جامعه شناسی
یک شنبه دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت جلسات دانشکده جلسه گروه دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت
دو شنبه دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت -
سه شنبه ارگونومی 2 دفتر گروه دفتر گروه ارگونومی 2 جامعه شانسی جامعه شناسی
چهار شنبه مرکز رشد هنر مرکز رشد هنر مرکز رشد هنر مرکز رشد هنر مرکز رشد هنر مرکز رشد هنر -
پنج شنبه - - - - پروژه 3 طراحی صنعتی پروژه 3 طراحی صنعتی پروژه 3 طراحی صنعتی
جمعه