گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/01/11
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه تصویر متحرک تحقیق و پژوهش تحقیق و پژوهش تحقیق و پژوهش تحقیق و پژوهش تحقیق و پژوهش
یک شنبه تصویرسازی علمی-آموزشی 1 تصویرسازی علمی-آموزشی 1 تصویرسازی علمی-آموزشی 1 راهنمایی و مشاوره پایان نامه راهنمایی و مشاوره پایان نامه راهنمایی و مشاوره پایان نامه
دو شنبه تصویرسازی علمی-آموزشی 1 تصویرسازی علمی-آموزشی 1 تصویرسازی علمی-آموزشی 1 جلسات گروه آموزشی مشاوره پایان نامه مشاوره پایان نامه مشاوره پایان نامه
سه شنبه آشنایی با نقوش ایرانی1 آشنایی با نقوش ایرانی1 آشنایی با نقوش ایرانی1 آشنایی با نقوش ایرانی2 آشنایی با نقوش ایرانی2 آشنایی با نقوش ایرانی2
چهار شنبه کارگاه تخصصی گرافیک 2 کارگاه تخصصی گرافیک 2 کارگاه تخصصی گرافیک 2 کارگاه تخصصی گرافیک 2 کارگاه تخصصی گرافیک 2 کارگاه تخصصی گرافیک 2
پنج شنبه
جمعه