گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

  • با سلام. دانشجویان ارشد به زمان اعلام شده برای ارایه مدارک طرح خود توجه و دقت فرمایند.
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/08/19
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه پژوهش پژوهش پژوهش داوری داوری داوری
یک شنبه شورای دانشکده شورای دانشکده شورای دانشکده شورای دانشگاه شورای دانشگاه شورای دانشگاه
دو شنبه طرح و معماری طرح و معماری طرح ومعماری ویژه دکتری ویژه دکتری
سه شنبه نظریه آفرینی نظریه آفرینی نظریه آفرینی شورای گروه ویژه دکتری ویژه دکتری
چهار شنبه طرح ارشد طرح ارشد طرح ارشد طرح ارشد طرح ارشد طرح ارشد طرح ارشد
پنج شنبه امور دانشکده امور دانشکده امور دانشکده
جمعه