گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : استاد تمام

  • اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران www.niconf.ir شروع و پایان کنفرانس: 8 مردادماه 94 آخرین مهلت ارسال مقالات : 10 تیرماه 94
  • کنفرانس بین‌المللی علوم، مهندسی و فناوری‌های محیط‌زیست و نمایشگاه تخصصی، با حمایت دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران در روزهای 15 و 16 اردیبهشت ماه 1394 www.ceset.irwww.ceset.ir
  • فراخوان ارسال مقاله دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار www.ArchConf.ir
  • همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی از آغاز هزاره سوم: www.iacut.com/fa
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه کرکسیون کرکسیون کرکسیون
یک شنبه طرح 4، کارشناسی طرح 4، کارشناسی طرح 4، کارشناسی طرح 4، کارشناسی طرح 4، کارشناسی
دو شنبه کلاس دکتری کلاس دکتری کلاس دکتری کرکسیون دکتری کرکسیون دکتری کرکسیون دکتری
سه شنبه کلاس روش تحقیق ارشد کلاس روش تحقیق ارشد طرح 4، کارشناسی طرح 4، کارشناسی
چهار شنبه کرکسیون کرکسیون کرکسیون
پنج شنبه
جمعه