مرتبه علمي : استاد تمام

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/12/05
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه رسیدگی به امور حوزه معاونت اموزشی ملاقات با دانشجو (با هماهنگی قبلی) ملاقات با دانشجو (با هماهنگی قبلی) ملاقات با دانشجو (با هماهنگی قبلی) رسیدگی به امور حوزه معاونت اموزشی
یک شنبه شرکت در شوراهای دانشگاه شرکت در شوراهای دانشگاه شرکت در شوراهای دانشگاه شرکت در شوراهای دانشگاه شرکت در شوراهای دانشگاه
دو شنبه دانشکده حفاظت و مرمت ( ارشد باستان شناسی ) دانشکده حفاظت و مرمت ( ارشد باستان شناسی ) 12:30 تا 13:30 حضور در دفتر دانشکده حفاظت و مرمت (گروه دکتری) دانشکده حفاظت و مرمت (گروه دکتری)
سه شنبه دانشکده پژوهش های عالی هنر و کار آفرینی -استپانیان حضور در دفتر معاونت آموزشی حضور در دفتر معاونت آموزشی حضور در دفتر معاونت آموزشی حضور در دفتر معاونت آموزشی
چهار شنبه رسیدگی به امور حوزه معاونت آموزشی رسیدگی به امور حوزه معاونت آموزشی رسیدگی به امور حوزه معاونت آموزشی رسیدگی به امور حوزه معاونت آموزشی رسیدگی به امور حوزه معاونت آموزشی
پنج شنبه
جمعه