گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/11/12
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه دفتر گروه
یک شنبه کارگاه صبا کارگاه صبا کارگاه صبا کارگاه صبا کارگاه صبا کارگاه صبا کارگاه صبا
دو شنبه تدریس حکیم تدریس حکیم تدریس حکیم تدریس حکیم تدریس حکیم تدریس حکیم تدریس حکیم
سه شنبه تدریس حکیم تدریس حکیم راهنمایی پایان نامه راهنمایی پایان نامه راهنمایی پایان نامه
چهار شنبه مطالعات و پژوهش مطالعات و پژوهش مطالعات و پژوهش مطالعات و پژوهش مطالعات و پژوهش مطالعات و پژوهش مطالعات و پژوهش
پنج شنبه
جمعه