گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر - گرایش تزئینات معماری و هنرهای سنتی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/11/22
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
یک شنبه مطالعه و پژوهش شورای گروه شورای گروه شورای گروه
دو شنبه کلاس طراحی هنرهای سنتی کلاس طراحی هنرهای سنتی کلاس طراحی هنرهای سنتی کلاس طراحی هنرهای سنتی کلاس طراحی هنرهای سنتی کلاس طراحی هنرهای سنتی کلاس طراحی هنرهای سنتی
سه شنبه راهنمایی و مشاوره دانشجویان(با تعیین وقت قبلی) راهنمایی و مشاوره دانشجویان(با تعیین وقت قبلی) راهنمایی و مشاوره دانشجویان (با تعیین وقت قبلی) راهنمایی و مشاوره دانشجویان (با تعیین وقت قبلی) آشنایی با هنرهای ایرانی ارشد مطالعات - توحیدخانه آشنایی با هنرهای ایرانی ارشد مطالعات - توحیدخانه
چهار شنبه هندسه نقوش در صنایع ایران 2- کارشناسی صنایع دستی هندسه نقوش در صنایع ایران 2- کارشناسی صنایع دستی هندسه نقوش در صنایع ایران 2- کارشناسی صنایع دستی هندسه نقوش در صنایع ایران 2- کارشناسی صنایع دستی هندسه نقوش در صنایع ایران 2- کارشناسی صنایع دستی
پنج شنبه طراحی هنرهای سنتی- ارشد صنایع دستی فرانسوی ها طراحی هنرهای سنتی- ارشد صنایع دستی فرانسوی ها طراحی هنرهای سنتی- ارشد صنایع دستی فرانسوی ها طراحی هنرهای سنتی- ارشد صنایع دستی فرانسوی ها طراحی هنرهای سنتی- ارشد صنایع دستی فرانسوی ها طراحی هنرهای سنتی- ارشد صنایع دستی فرانسوی ها طراحی هنرهای سنتی- ارشد صنایع دستی فرانسوی ها
جمعه