گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برنامه ریزی شهری و منطقه ای

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1395/08/25
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه کارگاه شهرسازی 1 کارگاه شهرسازی 1 کارگاه شهرسازی 1 کارگاه شهرسازی 1 کارگاه شهرسازی 1
یک شنبه برنامه ریزی منطقه ای
دو شنبه کارگاه شهرسازی 1 کارگاه شهرسازی 1
سه شنبه
چهار شنبه برنامه ریزی حمل و نقل برنامه ریزی برای طراحان
پنج شنبه
جمعه