مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/07/04
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه طرح و برنامه طرح و برنامه طرح و برنامه پژوهش پژوهش پژوهش
یک شنبه راهنمایی دانشجویان طرح و برنامه طرح و برنامه جلسات دانشگاه جلسات دانشگاه پژوهش
دو شنبه مطالعه راهنمایی دانشجویان دکتری راهنمایی دانشجویان دکتری پژوهش پژوهش پژوهش
سه شنبه کلاس کلاس کلاس کلاس کلاس کلاس کلاس
چهار شنبه کلاس کلاس کلاس راهنمایی دانشجویان ارشد راهنمایی دانشجویان ارشد مطالعه مطالعه
پنج شنبه پژوهش پژوهش پژوهش
جمعه