گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مرمت اشیای فرهنگی وتاریخی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1395/08/25
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه