مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/12/19
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه تدریس -توحیدخانه تدریس -توحیدخانه تدریس -توحیدخانه امور مرتبط با حوزه ی معاونت پژوهشی
یک شنبه شورای پژوهشی دانشگاه شورای تحصیلات تکمیلی شورای تحصیلات تکمیلی شورای پژوهشی دانشکده
دو شنبه امور مرتبط با حوزه ی معاونت پژوهشی امور مرتبط با حوزه ی معاونت پژوهشی امور مرتبط با حوزه ی معاونت پژوهشی مطالعه و امور پژوهشی
سه شنبه تدریس -توحیدخانه تدریس -توحیدخانه تدریس -توحیدخانه شورای گروه امور مرتبط با حوزه ی معاونت پژوهشی
چهار شنبه کورکسیون و قرار های دانشجویی کورکسیون و قرار های دانشجویی کورکسیون و قرار های دانشجویی مطالعه و امور پژوهشی
پنج شنبه
جمعه