گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/11/25
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه فعالیت پژوهشی فعالیت پژوهشی فعالیت پژوهشی مشاوره پایان نامه مشاوره پایان نامه
یک شنبه طراحی به کمک کامپیوتر طراحی به کمک کامپیوتر طراحی به کمک کامپیوتر طراحی به کمک کامپیوتر طراحی به کمک کامپیوتر طراحی به کمک کامپیوتر
دو شنبه مشاوره پایان نامه مشاوره پایان نامه مشاوره پایان نامه فعالیت پژوهشی فعالیت پژوهشی فعالیت پژوهشی
سه شنبه اقتصاد و مدیریت تولیدات صنعتی اقتصاد و مدیریت تولیدات صنعتی اقتصاد و مدیریت تولیدات صنعتی جلسه گروه
چهار شنبه هندسه 1 هندسه 1 هندسه 1 پروژه طراحی صنعتی 6 پروژه طراحی صنعتی 6 پروژه طراحی صنعتی 6
پنج شنبه
جمعه