گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/11/16
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه دفتر دانشکده تاريخ و مكاتب خوشنويسي اسلامي تاريخ و مكاتب خوشنويسي اسلامي دفتر دانشکده دفتر دانشکده نگاره های عرفانی
یک شنبه دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده
دو شنبه دفتر دانشکده زيبايي شناسي خط در جهان اسلام زيبايي شناسي خط در جهان اسلام دفتر دانشکده دفتر دانشکده سير تحول كتاب آرايي در تمدن اسلامي
سه شنبه دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده
چهار شنبه دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده آشنايي با انواع خطوط دوره اسلامي
پنج شنبه
جمعه