مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/07/04
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه طراحی فنی طراحی فنی طراحی فنی طراحی فنی
یک شنبه ایستایی ایستایی مشاوره دانشجویان پایان نامه مشاوره دانشجویان پایان نامه مشاوره دانشجویان پایان نامه
دو شنبه
سه شنبه روشهای پیشرفته ساخت روشهای پیشرفته ساخت جلسه شورای گروه معماری شورای گروه معماری پژوهش در مباحث فنی
چهار شنبه فعالیت پژوهشی فعالیت پژوهشی فعالیت پژوهشی
پنج شنبه
جمعه