مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/08/25
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه طرح معماری 4 طرح معماری 4 طرح معماری 4 طرح معماری 4 طرح معماری 4
یک شنبه جلسه شورای آموزشی دانشکده جلسه شورای تحصیلات تکمیلی جلسه شورای تحصیلات تکمیلی جلسه شورای پژوهشی دانشکده مشاوره دانشجویان پایان نامه مشاوره دانشجویان پایان نامه مشاوره دانشجویان پایان نامه
دو شنبه حلقه صالحین مشاوره دانشجویان پایان نامه مشاوره دانشجویان پایان نامه
سه شنبه امور گروه معماری کلاس پژوهش در مباحث فنی کلاس پژوهش در مباحث فنی امور گروه معماری شورای گروه معماری امور پژوهشی گروه معماری
چهار شنبه فعالیت پژوهشی فعالیت پژوهشی فعالیت پژوهشی طرح معماری 4 طرح معماری 4 طرح معماری 4
پنج شنبه
جمعه