گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم اقتصادی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1395/11/25
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
یک شنبه مطالعه و پژوهش راهنمایی راهنمایی اقتصاد کالاهای فرهنگی هنری اقتصاد کالاهای فرهنگی-هنری اقتصاد کالاهای فرهنگی هنری
دو شنبه بازاریابی و بازارشناسی هنر بازاریابی و بازارشناسی هنر بازاریابی و بازار شناسی هنر راهنمایی راهنمایی
سه شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
چهار شنبه ارزشگذاری و ارزیابی فرهنگ و هنر ارزشگذاری و ارزیابی فرهنگ و هنر راهنمایی راهنمایی راهنمایی راهنمایی
پنج شنبه
جمعه