گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - باستان شناسی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/05/05
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه اخلاق و قوانین باستان شناسی بررسی نظریه های باستان شناسی پیش از تاریخ ایران
دو شنبه منطق باستان شناسی پیش از تاریخ منطق باستان شناسی پیش از تاریخ متون تخصصی باستان شناسی
سه شنبه بررسی کلی باستان شناسی پیش از تاریخ مناطق همجوار بررسی کلی باستان شناسی پیش از تاریخ مناطق همجوار بررسی کلی باستان شناسی پیش از تاریخ مناطق همجوار باستان شناسی بین النهرین از آغاز کشاورزی تا آغاز ا
چهار شنبه شناخت و بررسی تمدن مصر شناخت و بررسی تمدن مصر کاربرد علوم میان رشته ای در باستان شناسی
پنج شنبه
جمعه