گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/01/29
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه انجام امور اجرایی بخش آموزشی (دفتر معاونت) انجام امور اجرایی بخش آموزشی (دفتر معاونت) انجام امور اجرایی بخش تحصیلات تکمیلی (دفتر معاونت) مشاوره انجمن علمی ارتباط تصویری و تصویرسازی انجام امور اجرایی معاونت پژوهشی (دفتر معاونت) ملاقات های آزاد دانشجویی (دفتر معاونت)
یک شنبه جلسات شورای پژوهشی دانشگاه (خانه حقیقی) حلسات شورای آموزشی دانشگاه (مارتا) حلسات شورای آموزشی دانشگاه (مارتا) جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه (مارتا) جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه (مارتا)
دو شنبه جلسات شورای آموزشی دانشکده (دفتر معاونت) جلسات شورای آموزشی دانشکده (دفتر معاونت) جلسات شورای پژوهشی دانشکده (دفتر معاونت) جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده (دفتر معاونت) جلسات شورای گروه های دیگر دانشکده (دفتر گروه ها) جلسات شورای گروه های دیگر دانشکده (دفتر گروه ها)
سه شنبه تدریس کارگاه تصویرسازی علمی-آموزشی (ارشد-فرانسویها تدریس کارگاه تصویرسازی علمی-آموزشی (ارشد-فرانسویها تدریس کارگاه تصویرسازی علمی-آموزشی (ارشد-فرانسویها راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنمایی پروژه نهایی کارشناسی راهنمایی پروژه نهایی کارشناسی
چهار شنبه تدریس کارگاه نصویرسازی 2-گروه یک-فرانسویها تدریس کارگاه نصویرسازی 2-گروه یک-فرانسویها تدریس کارگاه نصویرسازی 2-گروه یک-فرانسویها تدریس کارگاه نصویرسازی 2-گروه دو-فرانسویها تدریس کارگاه نصویرسازی 2-گروه دو-فرانسویها تدریس کارگاه نصویرسازی 2-گروه دو-فرانسویها
پنج شنبه انجام فعالیت های شخصی پژوهشی (منزل) انجام فعالیت های شخصی پژوهشی (منزل) انجام فعالیت های شخصی پژوهشی (منزل)
جمعه