دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پژوهش هنر
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/12/20
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه خلاقیت (.. خلاقیت (.. خلاقیت (.. دفتر دانشکده خلاقیت (.. خلاقیت (.. خلاقیت (..
یک شنبه دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده جلسه جلسه
دو شنبه جلسه جلسه جلسه دفتر دانشکده دفتر دانشکده
سه شنبه دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده درس سمینار
چهار شنبه خلاقیت (.. خلاقیت (.. خلاقیت (.. دفتر دانشکده خلاقیت (.. خلاقیت (.. خلاقیت (..
پنج شنبه
جمعه