گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - هنرهای تجسمی - سینما
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1395/09/02
08:00-09:30 09:45-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه آشنایی با داستان نویسی حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه
یک شنبه حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه
دو شنبه حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه عکاسی 2 عکسی 1
سه شنبه عکسی 1 آشنایی با هنرهای معاصر عکاسی 1
چهار شنبه حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه حضور در دفتر گروه
پنج شنبه
جمعه