گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

  • برنامه درسی و جزوه درس ارگونومی 2 ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
  • برنامه درسی و جزوه درس جامعه شناسی ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
ارگونومی 1

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه جزوه درسی ارگونومی 1
فایل ضمیمه پاسخنامه امتحان ارگونومی 1. دیماه 1397
فایل ضمیمه 1 نمونه سوال پایان ترم ارگونومی 1
فایل ضمیمه 2 نمونه سوال پایان ترم ارگونومی 1
فایل ضمیمه 3 نمونه سوال پایان ترم ارگونومی 1
فایل ضمیمه 4 نمونه سوال پایان ترم ارگونومی 1

تاریخ : 1396/07/20
بازدید : 572مجموعه مستند های بدن انسان در خصوص سیستم عصبی، سیستم اسکلتی عضلانی و عملکرد بدن انسان قابل مشاهده در سایت تلوبیون