گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

  • برنامه درسی و جزوه درس ارگونومی 2 ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
  • برنامه درسی و جزوه درس جامعه شناسی ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
پروژه طراحی صنعتی 3. ارگونومی

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس پروژه 3

تاریخ : 1396/09/11
بازدید : 429

هدف و محتوی پروژه طراحی صنعتی در ترم بهمن سال تحصیلی 1398-1399 طراحی برای ناتوانی است.