گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

  • برنامه درسی و جزوه درس ارگونومی 2 ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
  • برنامه درسی و جزوه درس جامعه شناسی ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
جامعه شناسی

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس جامعه شناسی 98-99
فایل ضمیمه جزوه درسی جامعه شناسی

تاریخ : 1397/11/14
بازدید : 226