گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

  • با سلام. دانشجویان ارشد به زمان اعلام شده برای ارایه مدارک طرح خود توجه و دقت فرمایند.
همکاری با تشکل ها


تاریخ : 1398/04/29
بازدید : 233

همکاری با  انجمن  علمي دانشجویان  1 معماری،  شهرسازی و طراحي صنعتي  مدیر و داور مسابقه  طراحي  میزهای آتلیه دانشکده  معماری  و شهرسازی