گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

  • برنامه درسی و جزوه درس ارگونومی 2 ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
  • برنامه درسی و جزوه درس جامعه شناسی ترم بهمن 98-1399 بر روی سایت قرار گرفت
صفحه اصلي

جامعه شناسی
تاریخ : 1397/11/14
بازدید : 230

پروژه طراحی صنعتی 3. ارگونومی
تاریخ : 1396/09/11
بازدید : 453

فیزیک 3
تاریخ : 1396/07/23
بازدید : 522

تاسیسات الکتریکی
تاریخ : 1396/07/22
بازدید : 1271

ارگونومی 1
تاریخ : 1396/07/20
بازدید : 581