گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

  • با سلام. دانشجویان ارشد به زمان اعلام شده برای ارایه مدارک طرح خود توجه و دقت فرمایند.
صفحه اصلي

پروژه کارشناسي
تاریخ : 1398/04/29
بازدید : 208

فعالیت ها در نظام آموزش عالي
تاریخ : 1398/04/29
بازدید : 172

عضویت در هیات ها و کمیسیون ها
تاریخ : 1398/04/29
بازدید : 182

همکاری با تشکل ها
تاریخ : 1398/04/29
بازدید : 228

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی
تاریخ : 1398/04/29
بازدید : 179