گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : استاد تمام

  • اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران www.niconf.ir شروع و پایان کنفرانس: 8 مردادماه 94 آخرین مهلت ارسال مقالات : 10 تیرماه 94
  • کنفرانس بین‌المللی علوم، مهندسی و فناوری‌های محیط‌زیست و نمایشگاه تخصصی، با حمایت دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران در روزهای 15 و 16 اردیبهشت ماه 1394 www.ceset.irwww.ceset.ir
  • فراخوان ارسال مقاله دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار www.ArchConf.ir
  • همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی از آغاز هزاره سوم: www.iacut.com/fa
پايان نامه ها

1 بررسی تطبیقی ریخت شناسانه بافت های سنتی و جدید شهرهای ایرانی و اثرات آن بر الگوهای رفتاری عابرین پیاده

نام دانشجو : محمد محمودی
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/12/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 0392 طراحی مکان های چند حسی با رویکرد یادداشت برداری حسی و نمادگذاری برای حواس در فضاهای شهری جلفا

نام دانشجو : محدثه طراوت
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/12/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 038راهنمای مشترک: دکتر سید امیر منصوری
3 بازنمود مفهوم قرآنی قسط در فضای شهری (نمونه موردی: محله درب امام اصفهان)

نام دانشجو : الهام قاسمی
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/12/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 037راهنمای مشترک: دکتر مهدی مطیع
4 تعیین کاربری های جایگزین در هسته مرکزی شهر اصفهان و ارزیابی تاثیر آنها بر سیاست های حمل و نقل پایدار با تاکید بر کاربری های درمانی

نام دانشجو : فروغ هاشمی
رشته دانشجو : شهرسازی/برنامه ریزی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/12/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 036راهنمای مشترک: دکتر سید مهدی ابطحی
5 تبیین نقش نشانه ها در برقراری ارتباط شهروندان با شهر در ژرف ساختار شهر؛ نمونه موردی: محله جوباره اصفهان

نام دانشجو : مقداد یوسف نیا
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/08/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 035راهنمای مشترک: دکتر محمد مسعود
6 بررسی نحوه انطباق شکل استقرار واحدهای شهری با ساختار شبکه اجتماعی در منطقه ترکمن صحرا

نام دانشجو : معصومه نورتقانی
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/07/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 0347 چهارچوب طراحی شهری پهنه تاریخی کرمان با محوریت گردشگری شهری

نام دانشجو : مریم بهرامی
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/03/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 0338 مقایسه متغیرهای زیبا شناختی فضای شهری از دیدگاه کودکان و بزرگسالان در طراحی شهری

نام دانشجو : مینا کشانی همدانی
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/03/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 0319 جداسازی اجتماعی-فضایی در شهر تهران و راهکارهای طراحی شهری برای کاهش آن؛ نمونه موردی: اسلام آباد

نام دانشجو : سارا ثابت
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/12/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 03010 ساماندهی کالبدی محله سیچان با رویکرد حمل و نقل آرام

نام دانشجو : ریحانه زارع زاده
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/08/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 02911 دستیابی به الگوی پایدارتر قطعات شهری

نام دانشجو : غزال اسدی اسکندر
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/08/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 02812 مدیریت منظر شهری پهنه مرکزی شهر قم با تاکید بر تاثیر پروژه های اجرایی منطقه بر منظر پیرامون حرم حضرت معصومه (س)

نام دانشجو : محمد یوسفعلی
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/07/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 027راهنمای مشترک: دکتر کامران ذکاوت
13 طراحی فضای شهری جوباره اصفهان بر اساس درک معنای محیط در در دو طیف مسلمان و یهودی

نام دانشجو : سپیده پیمانفر
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/07/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 026راهنمای مشترک: دکتر مجید صالحی نیا
14 مکان سازی و مکان سوم؛ عملکرد اجتماعی عرصه عمومی محله

نام دانشجو : نسترن حدیدی
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/07/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 02515 دستیابی به الگوی پایدار محله در شهرهای جدید ایران

نام دانشجو : مرتضی یاوری
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/07/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 02416 بررسی تاثیر نیروهای مختلف بر شکل گیری فضای شهری و کنش آنها در میدان نقش جهان اصفهان

نام دانشجو : احمدعلی نامداریان
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/07/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 023راهنمای مشترک: دکتر علی غفاری
17 بازتعریف نقش تاریخی فرهنگی میدان کهنه در ساختار شهر اصفهان با رویکرد پیاده مداری-گردشگری شهری

نام دانشجو : سارا صادقی
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/07/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 02218 بازطراحی ساختار محله با تاکید بر ابعاد کالبدی و اجتماعی برای ارتقاء حس تعلق (نمونه موردی: شهر بهارستان)

نام دانشجو : نفیسه کیانی منش
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/07/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 021راهنمای مشترک: دکتر علی غفاری
19 تحلیل نقش فرم کالبدی در ارتقاء کیفیت های بصری (نمونه مردی: بخش مرکزی شهر نجف آباد)

نام دانشجو : حمیدرضا عطایی نجف آباد
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 02020 بازشناسی مفهوم پایداری و توسعه ی پایدار در شهر تاریخی اصفهان

نام دانشجو : احمد پورمختار
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/06/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 019راهنمای مشترک: مهندس فرهاد احمدی
21 طراحی شهری و ساماندهی محله میدان قلعه کرمان با تاکید بر بازآفرینی نقش بازار میدان قلعه

نام دانشجو : نسرین محمدی زاده
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/12/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 01822 طراحی شهری به منظور ایجاد محیط شهری دوستدار کودک؛ نمونه موردی: طراحی در سپاهان شهر اصفهان

نام دانشجو : خشایار عمادی
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/09/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 017راهنمای مشترک: دکتر علی غفاری
23 طراحی مجتمع اقامتی چند منظوره در بستر مجتمع زیستی پایدار حاشیه زاینده رود

نام دانشجو : عماد افخم
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/08/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 016راهنمای مشترک: مهندس فرهاد احمدی
24 طراحی مجموعه آموزشی چند منظوره در بستر مجتمع زیستی پایدار حاشیه زاینده رود

نام دانشجو : الهه سرتاج
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/08/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 015راهنمای مشترک: مهندس فرهاد احمدی
25 مجموعه فرهنگی در بستر مجموعه زیستی پایدار در حاشیه زاینده رود

نام دانشجو : آتوسا طاهری
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/08/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 014راهنمای مشترک: مهندس فرهاد احمدی
26 راهنمای طراحی برای باززنده سازی ناحیه تاریخی مرکز شهر با تاکید بر ابعاد ریخت شناسانه بافت کهن (نمونه مورد مطالعه: ناحیه تاریخی مرکز شهر گرگان)

نام دانشجو : سارا امینی لاری
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/07/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 013راهنمای مشترک: دکتر کامران ذکاوت
27 بازشناسی و بازیابی نقش بازار قیصریه در باززنده سازی مرکز شهر قدیم لار

نام دانشجو : شهاب الدین رفعتی
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/07/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 012راهنمای مشترک: مهندس احمد منتظر
28 دستورالعمل و ضوابطی جهت طراحی شهری با تاکید بر مفاهیم شهر الکترونیک

نام دانشجو : جواد روانبخش
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/07/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 01129 باززنده سازی و بازآفرینی بافت های شهری تاریخی با تاکید بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی

نام دانشجو : باقر آقاحسینی
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/07/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 01030 طراحی فضای شهری، مداخله ای در سیستم پیچیده شهر با تاکید بر بعد هندسی فراکتال در منظر شهری

نام دانشجو : فروغ مدنی اصفهانی
رشته دانشجو : شهرسازی/طراحی شهری
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/07/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 009راهنمای مشترک: دکتر آرمین بهرامیان

1 2