هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر بهاره تقوی نژاد
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 12129
آخرين بروز رساني : 1402/11/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/taghavinejad
مهدی ترمه باف شیرازی
گروه آموزشی : موسیقی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 8278
آخرين بروز رساني : 1399/01/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/termehbaaf
دکتر ندا ترابی فارسانی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 32086
آخرين بروز رساني : 1394/09/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/torabi