هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر محمود رضا ثقفی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 20838
آخرين بروز رساني : 1402/02/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saghafi