هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
بدری حکیمیان
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 7736
آخرين بروز رساني : 1400/04/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hakimian
مرضیه حکمت
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 8415
آخرين بروز رساني : 1400/04/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hekmat
دکتر سیدهاشم حسینی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 16539
آخرين بروز رساني : 1396/03/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hosaini
مهدی حامدی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 9259
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hamedi