هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر زینب حکمت
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 777
آخرين بروز رساني : 1403/01/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Zhekmat
دکتر محمد حافظی کهنموئی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 645
آخرين بروز رساني : 1402/10/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Hafezi
بدری حکیمیان
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 9556
آخرين بروز رساني : 1400/04/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hakimian
دکتر مرضیه حکمت
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 11540
آخرين بروز رساني : 1400/04/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hekmat
دکتر مهدی حامدی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 9945
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hamedi