هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
بدری حکیمیان
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 8727
آخرين بروز رساني : 1400/04/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hakimian
دکتر مرضیه حکمت
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 9998
آخرين بروز رساني : 1400/04/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hekmat