هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر فرهاد خسروی بیژائم
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 23065
آخرين بروز رساني : 1402/11/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/khosravi
دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 11727
آخرين بروز رساني : 1400/07/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/attari