هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر مهدی دوازده امامی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6275
آخرين بروز رساني : 1400/10/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/12emami
دکتر شاهین دبیریان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 12043
آخرين بروز رساني : 1400/04/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/dabirian
دکتر پریسا داروئی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 10846
آخرين بروز رساني : 1399/10/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/darouei